ထရူကာရာဆက်သွယ်မှုများတွင် အလုပ်အကိုင်

ကျန်းမာရေးအိမ်စောင့်ရှောက်မှု မန်နေဂျာတစ်ဦး၏ အခန်းကဏ္ဍကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ယုံကြည်စိတ်ချထိုက်သော ဂရုစိုက်တတ်သော ကျွမ်းကျင်သူများကို ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲသနားနေကြသည်။ အချိန်တိုင်း ဖွင့်ထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပြုပြီး ခင်ဗျားရဲ့ ပြန်လည်မှတ်ချက်ကို ပို့ပေးပါ tcc@trucareny.com tcc@trucareny.com

အလုပ်အကိုင်ဖွင့်ခြင်း

အိမ်စောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများ

ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လက်ထောက်

အလုပ်အကျွေး - ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လက်ထောက်

ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လက်ထောက် သည် သက်ကြီး ရွယ် အို များ ၊ အိမ် တစ် နေရာ တွင် ဆောင်ရွက် ခဲ့ သော တာဝန် များ တွင် အိမ် ထိန်းသိမ်း ခြင်း ( အိပ်ရာ များ ပြုလုပ် ခြင်း ၊ လျှော်ဖွပ် ခြင်း ၊ ပန်းကန်ဆေး ခြင်း ) နှင့် စားသုံး သူ များ ၏ ပြုစု စောင့်ရှောက် ရေး အစီအစဉ် အရ အစားအစာ ပြင်ဆင် ခြင်း တို့ ပါဝင် နိုင် သည် ။

https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=84d8c7fe-50cf-4476-9e14-e9661a7b9ff8&ccId=1586553155916762_9201&lang=en_US&jobId=9200513415775_1&source=EN

ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု မန်နေဂျာ - အချိန်ပိုင်း

အကျဉ်းချုပ်– ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု မန်နေဂျာ
ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု မန်နေဂျာ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်မှုမှာ အကောင်းဆုံး ကျန်းမာရေး၊ ကောင်းမွန်ရေး၊ ဘဝပန်းတိုင်များရရှိရန် တစ်ဦးချင်းစီကို ကူညီပေးရန် လိုအပ်သော ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် I/DD နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ စောင့်ရှောက် မှု မန်နေဂျာ သည် ကျန်းမာရေး အိမ် ဝန်ဆောင် မှု များ ကို ကျယ်ပြန့် သော ပြုစု စောင့်ရှောက် မှု စီမံ ခန့်ခွဲ မှု ၊ ပြုစု စောင့်ရှောက် မှု ညှိနှိုင်း မှု ၊ ကျန်းမာရေး အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ၊ ကျန်းမာရေး တိုးမြှင့် ခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး အဆင့်မြှင့် ခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး တိုးမြှင့် ခြင်း ၊ ကျယ်ပြန့် သော အကူးအပြောင်း စောင့်ရှောက် မှု ၊ တစ်ဦးချင်း နှင့် မိသားစု ထောက်ပံ့ မှု ၊ အသိုင်းအဝိုင်း နှင့် လူမှုရေး ထောက်ပံ့ မှု ဝန်ဆောင် မှု များ ကို လွှဲပြောင်း ပေး ခြင်း ၊ နှင့် ကျန်းမာရေး သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာ ကို ချိတ်ဆက် မှု များ သို့ အသုံးပြု ခြင်း တို့ အပါအဝင် ကျန်းမာရေး အိမ် ဝန်ဆောင် မှု များ ကို ထောက်ပံ့ ပေး ရန် တာဝန် ရှိ သည် ။ ဂရုစိုက် စောင့်ရှောက် မှု စီမံ ခန့်ခွဲ သူ များ သည် လူ - ဗဟို ချဉ်းကပ် မှု တစ် ခု နှင့် ဝန်ဆောင် မှု အားလုံး ကို ထောက်ပံ့ ပေး လိမ့်မည် ဖြစ် ပြီး ထို အရာ သည် အန်ဝိုင်အက်စ် အိုပီဒဗလျူဒီ တန်ဖိုး ရှိ ရလဒ် များ နှင့် ကိုက် ညီ ပါ သည် ။

https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=84d8c7fe-50cf-4476-9e14-e9661a7b9ff8&ccId=19000101_000001&lang=en_US&jobId=9200536976230_1&source=EN

ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု မန်နေဂျာ - အချိန်ပြည့်

အကျဉ်းချုပ်– ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု မန်နေဂျာ
ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု မန်နေဂျာ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်မှုမှာ အကောင်းဆုံး ကျန်းမာရေး၊ ကောင်းမွန်ရေး၊ ဘဝပန်းတိုင်များရရှိရန် တစ်ဦးချင်းစီကို ကူညီပေးရန် လိုအပ်သော ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် I/DD နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ စောင့်ရှောက် မှု မန်နေဂျာ သည် ကျန်းမာရေး အိမ် ဝန်ဆောင် မှု များ ကို ကျယ်ပြန့် သော ပြုစု စောင့်ရှောက် မှု စီမံ ခန့်ခွဲ မှု ၊ ပြုစု စောင့်ရှောက် မှု ညှိနှိုင်း မှု ၊ ကျန်းမာရေး အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ၊ ကျန်းမာရေး တိုးမြှင့် ခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး အဆင့်မြှင့် ခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး တိုးမြှင့် ခြင်း ၊ ကျယ်ပြန့် သော အကူးအပြောင်း စောင့်ရှောက် မှု ၊ တစ်ဦးချင်း နှင့် မိသားစု ထောက်ပံ့ မှု ၊ အသိုင်းအဝိုင်း နှင့် လူမှုရေး ထောက်ပံ့ မှု ဝန်ဆောင် မှု များ ကို လွှဲပြောင်း ပေး ခြင်း ၊ နှင့် ကျန်းမာရေး သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာ ကို ချိတ်ဆက် မှု များ သို့ အသုံးပြု ခြင်း တို့ အပါအဝင် ကျန်းမာရေး အိမ် ဝန်ဆောင် မှု များ ကို ထောက်ပံ့ ပေး ရန် တာဝန် ရှိ သည် ။ ဂရုစိုက် စောင့်ရှောက် မှု စီမံ ခန့်ခွဲ သူ များ သည် လူ - ဗဟို ချဉ်းကပ် မှု တစ် ခု နှင့် ဝန်ဆောင် မှု အားလုံး ကို ထောက်ပံ့ ပေး လိမ့်မည် ဖြစ် ပြီး ထို အရာ သည် အန်ဝိုင်အက်စ် အိုပီဒဗလျူဒီ တန်ဖိုး ရှိ ရလဒ် များ နှင့် ကိုက် ညီ ပါ သည် ။

https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=84d8c7fe-50cf-4476-9e14-e9661a7b9ff8&ccId=19000101_000001&lang=en_US&jobId=9200536976993_1&source=EN

အမေရိကန်နဲ့ ဆက်သွယ်ပါ